Słownik pojęć finansowych

92 pojęć w tym słowniku.
Szukaj w słowniku:
zaczyna się od zawiera dokładne słowo brzmi jak
Wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W Z
Page:  1 2 3 4 5... Next »
pojęcie definicja
Arbiter bankowy

Arbiter bankowy – jest niezależną instytucją bankową, zajmującą się skargami majątkowymi klientów banku. Arbiter zajmuje się sporami, których wartość nie przekracza 8 tyś zł. Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich, jest osobą działającą przy Bankowym Arbitrażu Konsumenckim.

Awal

Awal, inaczej poręczenie wekslowe – czynność prawna, która polega na poręczeniu za cudzy dług wekslowy.

Bank

Bank – instytucja zajmująca się przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów, wydawaniem instrumentów pieniądza elektronicznego, prowadzeniem rachunków bankowych itp. W Polsce zasady działania banków reguluje prawo bankowe. Nadzór nad bankami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Bank internetowy

Bank internetowy – bank, który nie posiada innych kanałów dystrybucji poza Internetem. Komunikacja na linii klient-bank internetowy odbywa się za pomocą interaktywnych czatów (również wirtualnych oddziałów), bądź telefonicznie. Bank taki nie posiada fizycznych placówek, ani oddziałów. Do systemu bankowości zalogujemy się jedynie przez kanały bankowości elektronicznej, czyli urządzenia: komputer z Internetem, telefon komórkowy, bankomat. Przykładem takiego banku jest Inteligo.

Bank komercyjny

Bank komercyjny – zajmuje się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza pomiędzy ludnością a jednostkami gospodarującymi. Gromadzi pieniądze, udziela kredytów i pożyczek, dokonuje rozliczeń pieniężnych. Jest nastawiony na zysk.

Page:  1 2 3 4 5... Next »