Regulamin serwisu

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego OtwieramKonto.pl


1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z serwisu wymagane są:
  • komputer klasy PC, Mac lub podobny,
  • dostęp do Internetu,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługa Cookies („ciasteczka”) oraz JavaScript (zalecane: Google Chrome lub Mozilla Firefox).
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych.
2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Serwis OtwieramKontopl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Nie może jednak tego zagwarantować, wobec tego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne różnice, błędy w pisowni i/lub nieścisłości.
 2. Informacje prezentowane na łamach serwisu należy traktować wyłącznie w charakterze edukacyjnych i informacyjnych.
 3. Treści przedstawione na stronie są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
 4. Czytelnik podejmuje wszelkie decyzje na własną odpowiedzialność.
 5. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na stronie przez osoby trzecie.
 6. Zamieszczone w serwisie logotypy i znaki towarowe stanowią własność ich prawowitych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
3. PRAWA AUTORSKIE
 1. Zawartość stron w domenie OtwieramKonto.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność prowadzącego serwis lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
 2. Żadna część jak i całość treści zamieszczonych w serwisu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody prowadzącego serwis.
 3. Pojedyncze dokumenty publikowane w domenie internetowej serwisu mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Prowadzący serwis jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji - wyjątek stanowi forum.
 3. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności serwisu znajdującą się na stronie: http://otwieramkonto.pl/polityka-prywatnosci
 4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Informacje zamieszczone w serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, które znajdą zastosowanie w określonych sytuacjach.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w serwisu.
 4. Prowadzący serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w serwisu.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej w chwili korzystania z serwisu przez Użytkownika.