Do 600 zł zwrotu od mBanku - "Zarabiaj z eKontem"

Promocja mBanku: do 600 zł zwrotu za płatności kartą

mbank-logo"Zarabiaj z eKontem" - tak nazywa się promocja mBanku, w której do zdobycia jest nawet 600 zł premii za otwarcie konta osobistego eKonto w mBanku i aktywne korzystanie z karty debetowej. Niestety promocja tylko dla nowych klientów


Czas trwania promocji: rozpoczęcie 03.02.2014 roku, zakończenie 15.05.2014 roku.


Warunki

Aby ubiegać się o premię od mBanku musimy złożyć wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z darmowymi bankomatami razem z kartą debetową dołączaną do konta. Następnie zawrzeć umowę z bankiem o świadczenie usług prowadzenia konta i karty i wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych w celach marketingu mBanku.

Za nowego klienta uznaje się osobę, która przed dniem 03.02.2014 r. nie była lub w dniu 15.05.2014 r. nie jest klientem mBanku. Z promocji wykluczeni są również klienci otwierający rachunek wspólny i pełnomocnicy osób, które są już stroną umowy z bankiem.


Zobacz przegląd konta osobistego eKonto z darmowymi bankomatami


Zasady przyznawania premii

Jeśli spełnimy powyższe warunki możemy ubiegać się o nagrody pieniężne za płatności kartą. Premię otrzymamy raz w miesiącu, jeśli zapłacimy kartą, przez 10 kolejnych miesięcy. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu na rachunek eKonto z darmowymi bankomatami kwoty 3 zł za każdą płatność kartą, po spełnieniu wymogów opisanych w punkcie drugim poniżej. W każdym miesiącu możemy odzyskać maksymalnie 60 zł.

1. Za płatność kartą uznaje się:

  • bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym,
  • transakcje bezgotówkowe wykonane przy pomocy wydanej do rachunku eKonto z darmowymi bankomatami karty debetowej lub karty kredytowej, powiązanej z tym rachunkiem,
  • transakcje o wartości minimum 50,00 zł (kwota pojedynczej transakcji).

2. Zwrot na rachunek eKonto z darmowymi bankomatami za dany miesiąc kalendarzowy następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) dokonanie i rozliczenie transakcji, na łączną kwotę minimum 250 zł,
b) nieanulowanie transakcji, o których mowa wyżej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru,
c) zapewnienia w danym miesiącu jednorazowego wpływu na rachunek eKonto z darmowymi bankomatami w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym wpływ na rachunek powinien pochodzić z rachunku nienależącego do uczestnika promocji.

Łącznie do uzyskania przez 10 miesięcy mamy 600 zł.

Premia wypłacana będzie nam najdalej do końca miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki uzyskania zwrotu pieniężnego.

Warto też dodać, że uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz.361).

Pełne brzmienie regulaminu promocji

Komentarze   

(usunięte)
(usunięte) 2015-01-06 10:26
Na dobrą sprawę nie trzeba zbyt wiele żeby zarobić 600zł ;) a 6stówek na drodze nie leży ;) zapoznam się jeszcze z regulaminem i otwieram konto
Cytuj | Zgłoś