Promocja kredytu obrotowego „3 x 0 PLN” w Credit Agricole

„Kredyt obrotowy dla firm. Nawet 2 lata bez opłat.” - mówi reklama kredytu dla firm w ramach promocji „3 x 0 PLN” od Credit Agricole. Przyjrzyjmy się warunkom tej oferty.

 

logo-Credit-Agricole

logo Crédit Agricole

 

Mowa o kredycie obrotowym w postaci słowniklimitu odnawialnego w rachunku bieżącym w Credit Agricole Bank Polska dostępnym dla:

  1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki cywilnej,
  2. spółek osobowych prawa handlowego (w tym: spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych),
  3. spółek kapitałowych prawa handlowego (w tym: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych),

które w dniu składania wniosku o udzielenie kredytu prowadzą działalność gospodarczą bez przerwy od minimum 24 miesięcy. W przypadku, kiedy kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony słownikdepozytem - od minimum 12 miesięcy.
Zabezpieczeniem kredytu jest kaucja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Konta Biznes w wysokości 110% kwoty przyznanego kredytu (oraz pełnomocnictwo do rachunku konta). 

 

– Kredyt może być wykorzystany na dowolny cel, a klient nie ma konieczności dokumentowania wykorzystanych środków.
 Do uzyskania nawet 300 000 złotych na finansowanie firmy, bez zabezpieczeń.
 Odsetki naliczane jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu.
 Brak opłat za niewykorzystaną część limitu kredytowego.

 

Warunki przystąpienia do promocji są następujące: a) posiadanie lub otwarcie Konta Biznes, b) posiadanie słownikzdolności kredytowej, c) poprawnie złożony wniosek o kredyt, d) brak kredytu w rachunku bieżącym Konta Biznes na dzień rozpoczęcia promocji (1.05.2014 r.).

 

Promocja 3 x 0 PLN w Credit Agricole

Trzy wartościowe zera, jakie możemy otrzymać od Banku to:

  • 0 zł za udzielenie kredytu (Bank nie pobierze prowizji, ani opłaty przygotowawczej),
  • 0 zł za prowadzenie konta firmowego za cały czas trwania kredytu,
  • 0 zł za odnowienie kredytu.

 

Do dwóch lat bez opłat. Umowa o kredyt w rachunku Konta Biznes jest zawierana na czas 12. miesięcy. W tym czasie „otrzymamy” dwa pierwsze zera, czyli brak opłat za udzielenie kredytu oraz darmowe w prowadzeniu Konto Biznes plus, oczywiście, wszystkie inne cechy kredytu.

 

Po tym czasie możemy wnioskować o odnowienie limitu w rachunku na dokładnie tych samych warunkach, wraz z trzecim zerem, czyli brakiem opłaty za wznowienie kredytu.
Wniosek o odnowienie limitu należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowaną datą końca umowy w jednej z placówek Credit Agricole Bank Polska.

 

Uwaga! Bank zastrzega w regulaminie promocji, że oferta promocyjna „3 x 0 PLN” w ramach wniosku o odnowienie wiąże się z tzw. poziomem średniego wykorzystania limitu. Poziom ten jest liczony od daty przyznania kredytu do dnia złożenia wniosku o jego odnowienie i będzie weryfikowany przez Credit Agricole w czasie sprawdzania prośby klienta o odnowienie limitu.

Poziom średniego wykorzystania limitu jest liczony według poniższego wzoru:

poziom-sredniego-wykorzystania-limitu

Wzór poziomu średniego wykorzystania limitu - Credit Agricole

 

Co najmniej 60% - tyle musi wynieść „poziom średniego wykorzystania limitu”, abyśmy mogli korzystać z zalet oferty promocyjnej.

 

W przypadku, kiedy Bank stwierdzi, że nie udało nam się osiągnąć wymaganego regulaminem poziomu wykorzystania limitu - pobierze opłaty związane z udzieleniem oraz obsługą kredytu zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych. Będziemy płacić również opłaty miesięczne za prowadzenie rachunku bieżącego Konta Biznes.

Pozostałe opłaty, niewymienione w regulaminie, pobierane są zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

 

Jak oceniłbym tę ofertę od Credit Agricole? Dobrze. W mojej opinii jest uczciwa i klarowna. Jeśli ktoś potrzebuje finansowania dla swojej działalności gospodarczej, ma już pomysł na wykorzystanie środków, a brakuje mu jedynie partnera biznesowego - warto zapukać do drzwi Credit Agricole.

 

    Otlewski-portret-miniŁukasz Otlewski, 11 października 2014