Zmiana konta bankowego - jak przenieść je do innego banku?

Przenoszenie rachunku bankowego

zmiana banku

Bank przestaje Ci odpowiadać? Irytują Cię kolejne zmiany regulaminu i tabeli opłat i prowizji? Warunki stają się coraz gorsze, a bank zamiast pochwalić Cię jako lojalnego klienta funduje Ci kolejną podwyżkę kosztów prowadzenia słownikrachunku?Wracasz z pracy po drodze mijając reklamy innych banków, które kuszą Cię swoją ofertą. Dobrze wiesz, że nowi klienci są uprzywilejowani – wołają do Ciebie "Mamy promocję dla Ciebie, Nowy Kliencie! Przyjdź do nas!". Chętnie przeniósłbyś rachunek, wykorzystując nadarzającą się okazję. Dlaczego więc tego nie zrobisz?

 

Obawiamy się, że przeniesienie konta będzie wiązało się z wieloma trudnościami i masą formalności. Tymczasem rzeczywistość okazuje się bardziej przyjazna, a cały proces przeniesienia konta bankowego nie jest skomplikowany, choć wiele zależy od tego z ilu produktów banku korzystamy. Nie ma się czego bać!

Przeniesienie rachunku bankowego to nic innego jak otwarcie nowego rachunku i transfer swoich finansów ze starego konta na nowe (zmieni się tym samym nasz numer słownikIBAN). Od 2010 roku obowiązują nowe zasady ustanowione przez Związek Banków Polskich na potrzebę przenoszenia kont bankowych. Jaka z tego korzyść dla nas - klientów? Bank, do którego przenosimy swoje konto jest zobowiązany zająć się wszystkimi formalnościami.

Procedura zmiany banku. W tym celu musimy udać się do naszego nowego banku i podpisać pełnomocnictwo, na mocy którego nasz bank docelowy będzie mógł załatwić za nas wszystkie kwestie formalne. Dopiero wtedy nowy bank będzie mógł przenieść rachunek (łącznie z saldem), a także poinformować o jego zmianie podmioty, które wskazaliśmy we wniosku, np. ZUS, Urząd Skarbowy czy naszego pracodawcę.
Nasz nowy partner biznesowy wprowadzi także do swojego systemu polecenia zapłaty, zlecenia stałe które mieliśmy zdefiniowane oraz doda stałych odbiorców płatności (np. dostawców mediów).

Warto dodać, że przenosząc konto bankowe nie mamy obowiązku zamykać rachunku w starym banku - możemy posiadać oba jednocześnie. Wiąże się to jednak z ponoszeniem opłat za prowadzenie konta w obydwu bankach. Samo przeniesienie konta bankowego trwa zazwyczaj nie dłużej, niż tydzień (jeśli nie stoi nic na przeszkodzie, na przykład nierozliczone transakcje na słownikkarcie debetowej).


Wszystkie te czynności możemy wykonać oczywiście samodzielnie. Postępujemy dokładnie tak samo, jak gdyby robił to za nas nowy bank. W mojej opinii jest to gra nie warta świeczki, a wręcz strata czasu i pieniędzy. Jeśli nawet nie kosztu dojazdu do banku to czasu – a jak wiadomo czas to pieniądz - tak cenny w dzisiejszych czasach.


O czym jeszcze musimy pamiętać? Problem z przeniesieniem może pojawić się, kiedy stary numer rachunku jest wskazany jako właściwy dla zwrotu środków z lokaty. Tak samo bank nie wypuści nas tak szybko, jeśli rachunek był wykorzystywany np. do pobierania raty kredytu.
Nie zapominajmy, że zakładając "stare" konto mogliśmy zobligować się do prowadzenia rachunku przez określony okres, który był wymogiem przystąpienia do promocji. Jeśli zamkniemy nasze konto bankowe wcześniej – możemy zapłacić za to karę, zgodnie z zawartą z bankiem umową.

Kamil Barski