Polityka prywatności

1. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników. Niżej przeczytasz wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach korzystających z serwisu OtwieramKonto.

2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na warunki korzystania - opuść niezwłocznie stronę.

3. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, z zastrzeżeniem że można ona w każdej chwili ulec zmianie, o czym Użytkownik nie zostanie poinformowany.

4. Podstawowa zasada brzmi: prowadzący serwis nie sprzedaje, nie udostępnia, ani w jakikolwiek sposób nie ujawnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników, z wyjątkiem udzielenia takiej informacji uprawnionym organom państwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
Korzystanie z serwisu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem usług typu newsletter (biuletyn) lub forum.

5. Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego autorom serwisu zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  • Dane zbierane automatycznie – podczas Twojego pobytu u nas, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników odwiedzających nasz serwis, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Wszystko to służy idei udostępniania Użytkownikom jak najlepszej treści.
  • Dane zbierane przy kontakcie z nami – gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

6. Korespondencja z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź w inny sposób wskazany przez Użytkownika kontaktującego się z autorami serwisu.

7. Jeśli chciałbyś/chciałabyś skorygować, zmodyfikować lub usunąć zarejestrowane przez nas informacje, skontaktuj się z nami używając zakładki Kontakt. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

8. My również nie lubimy spamu. Dane kontaktowe z Użytkownikiem, które zostały uzyskane dzięki działalności związanej z serwisem nie będą wykorzystywane do wysyłania żadnych wiadomości, czy reklam.
Wyjątek stanowi newsletter, do którego Użytkownik przystępuje dobrowolnie i zgadza się na otrzymywanie powiadomień (ściśle jednak powiązanych z serwisem, wyłączając w tym komercyjne reklamy).

9. Założenia Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem jej publikacji w serwisu.