Słownik pojęć finansowych

92 pojęć w tym słowniku.
Szukaj w słowniku:
zaczyna się od zawiera dokładne słowo brzmi jak
Wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W Z
Page:  1 2 Next »
pojęcie definicja
Weksel

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca zobowiązuje się, że zapłaci pewną sumę pieniędzy odbiorcy weksla (weksel własny), lub, że inna osoba zapłaci określoną kwotę odbiorcy weksla (weksel trasowany).

WIBID

WIBID - roczna stopa procentowa, którą banki muszą płacić za środki wzięte w depozyt od innych banków. Jest ona ustalana w każdy dzień roboczy o 11:00.

WIBOR

WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - stawka oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. Jest ona zależna od tego, po ile banki mogą pożyczać lub lokować pieniądze w Narodowym Banku Polskim, czyli od wysokości stóp procentowych banku centralnego.

Wierzyciel

Wierzyciel - osoba, która udzieliła innej osobie (dłużnikowi) jakiegoś świadczenia i żąda od niego spłaty długu. Upraszczając, wierzycielem jest osoba, która pożyczyła coś (najczęściej pieniądze) dłużnikowi, który musi swoje zobowiązanie spłacić.

Wpłatomat

Wpłatomat - maszyna służąca do wpłacania (deponowania) środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Do wpłaty używa się karty płatniczej (wydanej do rachunku bankowego). Wpłatomat rozpoznaje przypisany do karty rachunek, po czym księguje na nim niemal natychmiastowo banknoty wsunięte do wpłatomatu za pomocą odpowiedniej szczeliny. Wpłatomaty nie przyjmują bilonu.

Page:  1 2 Next »