Słownik pojęć finansowych

92 pojęć w tym słowniku.
Szukaj w słowniku:
zaczyna się od zawiera dokładne słowo brzmi jak
Wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W Z
pojęcie definicja
Limit kredytowy

Limit kredytowy to wysokość środków pieniężnych jakie zostały przyznane przez bank do wykorzystania za pomocą karty kredytowej jej właścicielowi.

Limit odnawialny

Limit odnawialny (kredyt odnawialny) - kredyt powiązany z rachunkiem bieżącym, który zwiększa kwotę dostępnych środków pieniężnych na rachunku o wysokość przyznanego limitu. Przykład: saldo konta klienta wynosi 10 000 zł, przyznany mu limit odnawialny to 5 000 zł, więc klient faktycznie może dysponować kwotą 15 000 zł. Każda wpłata pieniężna na rachunek bieżący powiązany z limitem odnawialnym zmniejsza lub likwiduje jego zadłużenie.

Linia kredytowa

Linia kredytowa - limit w rachunku bankowym, do jakiego może się zadłużyć kredytobiorca. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank może naliczyć odsetki karne. Linia kredytowa może zostać udostępniona na oddzielnym rachunku bądź na rachunku bieżącym klienta. W tym drugim przypadku wpływy na rachunek automatycznie spłacają kredyt.

Lokata bankowa

Lokata bankowa jest jedną z form oszczędzania pieniędzy. Umowa lokaty zawierana jest między bankiem, a jego klientem. Klient (w tym wypadku zwany inwestorem) przekazuje bankowi ustaloną kwotę pieniężną, a bank w zamian za możliwość obrotu pieniędzmi zobowiązuje się wypłacić kwotę depozytu wraz z odsetkami po określonym przez obie strony czasie (przykładowo po 6 miesiącach).

Lokata overnight

Lokata overnight (lokata nocna) – lokata na noc. Jeśli klient banku zdecyduje się na lokatę overnight, bank będzie blokował jego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na noc (np. od godziny 22 do godziny 6), a rano odda je wraz z odsetkami od blokowanej kwoty.