Słownik pojęć finansowych

92 pojęć w tym słowniku.
Szukaj w słowniku:
zaczyna się od zawiera dokładne słowo brzmi jak
Wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W Z
pojęcie definicja
Arbiter bankowy

Arbiter bankowy – jest niezależną instytucją bankową, zajmującą się skargami majątkowymi klientów banku. Arbiter zajmuje się sporami, których wartość nie przekracza 8 tyś zł. Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich, jest osobą działającą przy Bankowym Arbitrażu Konsumenckim.

Awal

Awal, inaczej poręczenie wekslowe – czynność prawna, która polega na poręczeniu za cudzy dług wekslowy.