Połączenie Nordea Banku z PKO Bankiem Polskim - informacje dla klientów

Na dzień 31. października zaplanowana jest fuzja (połączenie) Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Marka Nordea Bank Polska przestanie istnieć, a klienci Nordea Banku zostaną klientami PKO BP. Czytaj dalej o najważniejszych zmianach dla klientów Nordea Banku.

 

Numery rachunków bieżących, kredytowych i oszczędnościowych oraz zasady funkcjonowania kart płatniczych (w tym kredytowych) pozostają bez zmian.

 

Bankowość elektroniczna „Netbank” zmienia nazwę na „iPKONET”. Strona logowania do banku będzie dostępna pod adresami: www.pkobp.pl i www.ipkonet.pl. Sposób logowania i potwierdzania transakcji oraz funkcjonalność serwisu internetowego pozostają bez zmian.

 

Niedługo po planowanej na 31. października fuzji prawnej oddziały dawnego Nordea Bank Polska zmienią swój wygląd na zgodny ze standardami placówek PKO Banku Polskiego.

 

Ważne: W oddziałach byłego Nordea Banku obsługa klientów Nordea przebiega tak, jak to było dotychczas. W pozostałych oddziałach PKO Banku Polskiego klienci Nordea będą mogli realizować jedynie najprostsze dyspozycje, takie jak złożenie reklamacji, zastrzeżenie karty (zgłoszenie zagubienia karty), czy zastrzeżenie dokumentów (np. dowodu osobistego) w systemie Dokumenty Zastrzeżone.
Taki stan rzeczy będzie obowiązywał do czasu pełnego połączenia, m.in. systemów informatycznych obu banków. Zakończenie integracji jest planowane w pierwszym półroczu 2015 r. Po zakończeniu fuzji, klienci Nordea Bank Polska będą mogli swobodnie korzystać z pozostałych placówek PKO Banku Polskiego.

 

Zmieniają się nazwy produktów bankowych. Zmiana polega głównie na usunięciu słowa „Nordea” i/lub uzupełnieniu nazwy o końcówkę „Adm.”.

 

PKO Bank Polski informuje, że w związku ze zmianami (prowadzonymi pracami nad połączeniem obu banków) nie zamierza kontaktować się z klientami drogą mailową. Bank ostrzega, że wszelkie komunikaty sugerujące potrzebę zalogowania do słowniksystemu transakcyjnego banku powinny być ignorowane. Może być to próba wyłudzenia danych.

 

Więcej informacji klienci mogą znaleźć pod adresem: www.pkobp.pl/integracja
Źródło informacji: PKO Bank Polski.

 

    Otlewski-portret-miniŁukasz Otlewski, 24 października 2014