Deutsche Bank - zmiana tabeli opłat i prowizji od 1 sierpnia. Niestety podwyżki

deutsche-bank-logoDeutsche Bank informuje, że z dniem 1 sierpnia 2014 roku zmieni tabelę opłat i prowizji dla osób fizycznych. Niefortunnie dla klientów, prawie wszystkie wprowadzane w życie zmiany są niekorzystne dla klientów banku.

Opłaty za prowadzenie niektórych kont wzrosną aż o 10 złotych!

 

Od 1.08.2014 r. zacznie obowiązywać nowa słowniktabela opłat i prowizji w Deutsche Banku.


Najbardziej „poszkodowani” będą posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wycofanych już z oferty banku. Za korzystanie z kont osobistych: Pakiet Status, db Konto, db Start klientom przyjdzie niedługo płacić po 12 złotych miesięcznie.

W przypadku dwóch pierwszych rachunków opłaty wzrosną kolejno o 2 i 4 złote, zaś za konto db Start opłata wzrasta aż o 10 złotych!

 

Przypominamy, że brak sprzeciwu posiadacza rachunku wobec proponowanych zmian przed datą wprowadzenia ich w życie jest traktowane jako jednoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.


Zmiany

Na nasze oko, kuriozum jest wprowadzenie opłaty za przelewy internetowe realizowane za pośrednictwem słowniksystemu transakcyjnego banku. Co prawda „tylko” w przypadku kont db Open i db Koneser, ale w naszej opinii takie usługi dzisiaj naprawdę powinny być darmowe...

Przelewy internetowe dla wyżej wymienionych rachunków od 1 sierpnia br. będą kosztowały 50 groszy każdy.


Wzrosną koszty związane z wypłatą gotówki z bankomatów oraz oddziałów obcych (tj. nienależących do DB oraz takich, które nie są stroną umowy partnerskiej z bankiem). Od ostatniego miesiąca wakacji szkolnych opłata ta będzie wynosiła 2% minimum 8 złotych.
Dotyczy: db Junior, db Start, db Konto, db Focus, Pakiet Inwestor, db Smart, db Open. Również dotychczas darmowe wypłaty dla: Pakiet Status, db Koneser zostaną zmienione na płatne, na wartość 2%, nie mniej niż 8 zł.


Pełna treść komunikatu banku oraz tabela porównawcza opłaty i prowizje przed zmianami oraz po zmianach.


Z pozytywnych modyfikacji: chęć przejścia z jednego pakietu usług na drugi nie będzie już kosztowała 150 złotych, jak to było do tej pory. Teraz horrenadalna opłata ulegnie zmianie na „jedyne” 40 zł.