Pytanie: Jaki termin ma bank na odpowiedź listowną?

Jaki termin ma bank na odpowiedź listowną?


Na dzień publikacji odpowiedzi na to pytanie - kwestia ta nie jest uregulowana przez prawo. Banki w zakresie czasu odpowiedzi na reklamację mają całkowitą dowolność. Rekomendacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mówi o tym, by termin na odpowiedź na reklamację nie przekraczał 30 dni kalendarzowych.

Zadaliśmy bankom 6 pytań dot. reklamacji. Wyniki w artykule Mateusza Nesteroka: Jak banki rozpatrują reklamacje? Porównanie danych statystycznych...